top of page

Wie zijn we ?

De vzw Compagnons Dépanneurs - C-Dienst wil de allerarmsten in staat stellen in een menswaardige omgeving te leven.

Het bestaat voornamelijk uit vrijwilligers die kleine reparaties, verbouwingen of onderhoud in hun woning uitvoeren voor kwetsbare mensen. De "Compagnons" voeren ook verhuizingen uit en zorgen voor meubels en eerste levensbehoeften.

"Een reis van duizend mijl begint met één stap."

Lao Tzu

Onze missie

De huisvesting van mensen zonder middelen opfrissen, zodat ze in een fatsoenlijke leefomgeving kunnen leven. 

 

Moedig jongeren (vanaf 15 jaar) en niet zo jonge mensen aan om zich als vrijwillige begeleiders in te zetten om in te grijpen bij deze kleine herstellingswerken.

Compagnons Dépanneurs
Notre mission
histoire
Onze geschiedenis

De vereniging Compagnons Dépanneurs werd in 1970 opgericht dankzij het enthousiasme van een moeder, Claudine Poncelet, en haar vier tienerzonen.


In 1976 groeide de actie en werd de vereniging een vzw.
Vanaf het begin is het doel hetzelfde gebleven: mensen zonder middelen in staat stellen in een menswaardige omgeving te leven.

Door de woonomstandigheden van de armen te verbeteren, dragen de Companions bij tot de strijd tegen de armoede in België en tot meer sociale reïntegratie.

Onze teams

De Compagnons Dépanneurs hebben allemaal het nodige enthousiasme om mee te doen aan een sociale actie.

Meer dan 250 vrijwilligers nemen regelmatig deel aan de activiteiten van de Compagnons Dépanneurs. In de leeftijd van 15 tot 91 jaar zijn het studenten, werklozen, bruggepensioneerden, gepensioneerden, enz.

Dankzij staatssteun profiteren 20 mensen van betaalde contracten:

  • 8 APE (Employment Promotion Assistance) in de secties Basse-Sambre, Hannut en Luik

  • 7 ACS (Gesubsidieerde Arbeidscontractant) op de hoofdzetel en in het Brusselse gedeelte

  • 4 medewerkers op eigen middelen in de secties Borinage, Waals-Brabant, Luik en op het hoofdkantoor

  • 1 job gesubsidieerd door het Waalse Gewest voor het sectie Namen.

 

Bovendien kunnen sinds de erkenning van de vzw in de sociale economie verschillende afdelingen profiteren van de terbeschikkingstelling van artikel 60-werknemers:

  • momenteel: 3 werknemers genieten van dit statuut in de sectie Basse-Sambre, Brussel en Hannut

Compagnons Dépanneurs
Raad van bestuur

Zij steunen onze vereniging en helpen ons op de lange termijn

Financiële hulp

De meeste van onze middelen komen uit donaties van particulieren en bedrijven of uit ontvangsten tijdens onze evenementen.

Financiële resultaten

Onze balansen en activiteitenverslagen worden in volledige transparantie gepubliceerd

We hebben u nodig !

bottom of page